Jaarmarkt Dickens Day Beerta Oldambt Groningen
Jaarmarkt Dickens Day Beerta Oldambt Groningen

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Legitimatie

Op verzoek van medewerkers van de organisatie dienen bezoekers vanaf 14 jaar zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatie bewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse id kaart of een Nederlands rijbewijs.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd.

Toegang onder invloed

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Opvolgen aanwijzingen/instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden. Alcohol Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt. De gevolgen zijn: Bij de 1 e overtreding verwijdering van het Dickens Day terrein en geen toegang meer voor de rest van de dag. Bij de 2 e overtreding verwijdering van het Dickens Day terrein en geen toegang meer voor het gehele Dickens evenement.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden

Softdrugs, harddrugs (alcoholische)dranken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels.

Schade

Materiële schade aan het terrein, apparatuur, gebouwen en andere faciliteiten aangericht door bezoekers zal door de organisatie van Dickens Day op de persoon zelf verhaald worden.

Handel en verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Diefstal en verlies

Bezoekers en verkopers in de marktkramen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Parkeren/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

Roken

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het Evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod.

EHBO

Er is een EHBO post aanwezig op het Dickens Day terrein. Eerste hulp kan worden verleend door hiervoor opgeleid personeel.

Foto`s, film- en geluidsopnamen

Foto`s, film- en geluidsopnames van bezoekers, vrijwilligers en marktonderdelen mogen zonder toestemming door de organisatie worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Mede mogelijk gemaakt door:

  • Opel Ambergen Winschoten
  • COOP Wijsbeek Beerta
  • Schildersbedrijf  A Bijl Beerta
  • Silvos Klussen Beerta
  • PKF Post pallets Finsterwolde